Pobieranie krwi pępowinowej w celu deponowania komórek macierzystych – dr n. med. Piotr Magnowski, Tarnowo Podgórne, Luboń

Pobieranie krwi pępowinowej w celu deponowania komórek macierzystych – dr n. med. Piotr Magnowski, Tarnowo Podgórne, Luboń

Komórki macierzyste – co to jest?

Komórki macierzyste to samoodnawiające się linie komórek występujące w wielu tkankach i narządach ludzkiego organizmu. Namnażając i różnicując się komórki te stanowią stałe źródło nowych, młodych komórek wszędzie tam, gdzie pojawiły się ich niedobory spowodowane naturalnymi procesami starzenia i obumierania. Celem przeszczepiania komórek macierzystych jest zastąpienie uszkodzonego układu krwiotwórczego i odpornościowego. Źródłami komórek macierzystych są szpik, krew obwodowa i krew pępowinowa – wskazuje dr n. med. Piotr Magnowski specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej, Tarnowo Podgórne, Luboń.

W jakim celu wykorzystywane są komórki macierzyste krwi pępowinej?

Zabezpieczenie ich podczas porodu, umożliwia w razie konieczności transplantacji szybsze zebranie potrzebnego materiału biologicznego, potrzebnego do leczenia pacjenta. Transplantacje komórek macierzystych przeprowadza się już od wielu lat w określonych chorobach nowotworowych i nienowotworowych w sposób standardowy – co oznacza, że sposób przeprowadzenia procedury transplantacji został dobrze poznany, a jej wyniki są statystycznie lepsze od leczenia prowadzonego bez udziału transplantacji – wskazuje dr n. med. Piotr Magnowski specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej, Tarnowo Podgórne, Luboń.

W jakim sposób pobiera się krew pępowinową?

Pobranie krwi, która pozostaje po porodzie w łożysku i w pępowinie, jest prostym i bezpiecznym zabiegiem. Polega na nakłuciu naczynia krwionośnego pępowiny (po uprzednim odpępnieniu noworodka) i pobraniu pozostawionej w popłodzie krwi do odpowiedniego zestawu. Uzyskane dotychczas informacje
wskazują, że pobrane komórki z krwi pępowinowej, tak jak komórki ze szpiku i z krwi obwodowej po dodaniu środka krioochronnego można przechowywać w ciekłym azocie. Zespół Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników zaopiniował pozytywnie pobieranie i deponowanie krwi pępowinowej.
 

Dr n. med. Piotr Magnowski posiada wieloletnie doświadczenie w opiece medycznej nad pacjentkami poddanymi procedurze pobierania krwi pępowinowej w szpitalu św. Rodziny w Poznaniu.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej specjalisty w dziedzinie ginekologii onkologicznej oraz położnictwa i ginekologii. Dr n. med. Piotr Magnowski przyjmuje w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń oraz Tarnowo Podgórne. Należy umówić się na wizytę pod numerem 606-340-593.  

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Comments are closed.