Położenie miednicowe płodu – kwalifikacja do cięcia cesarskiego i obrót zewnętrzny

Położenie miednicowe płodu – kwalifikacja do cięcia cesarskiego i obrót zewnętrzny

Około 3–4% płodów w ciążach donoszonych znajduje się w położeniu podłużnym miednicowym. Wyniki wieloośrodkowego badania przeprowadzonego pod koniec XX wieku, również w kilku ośrodkach w Polsce, jednoznacznie wskazały, iż poród drogami natury w przypadku położenia miednicowego płodu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem umieralności i zachorowalności dziecka. Jednocześnie nie stwierdzono istotnych różnic w powikłaniach matczynych.

Planowe cięcie cesarskie w przypadku położenia miednicowego płodu wpływało na poprawę wyników położniczych szczególnie w krajach o niskiej umieralności okołoporodowej. Nie ma natomiast danych wskazujących na przewagę cięcia cesarskiego w stosunku do porodu drogami natury w przypadkach rozpoznania położenia miednicowego płodu w trakcie znacznego zaawansowania porodu samoistnego. Szczególnie w drugim okresie porodu u wieloródek, wykonanie cięcia cesarskiego przy położeniu miednicowym płodu może stanowić większe ryzyko jego obrażeń. Wyniki wieloośrodkowego randomizowanego badania Twin Birth Study, jak również retrospektywne badania kohortowe wskazują, że w przypadkach ciąż bliźniaczych poród drogami natury drugiego płodu w położeniu miednicowym nie wpływał istotnie na zwiększenie ryzyka powikłań płodowych.

Z kolei położenie poprzeczne płodu w trakcie porodu wiąże się z zagrożeniem życia zarówno płodu jak i matki i stanowi bezwzględne wskazanie do cięcia cesarskiego. Alternatywę do cięcia cesarskiego w przypadku niegłówkowego położenia płodu w ciąży donoszonej przed rozpoczęciem porodu może stanowić wykonanie próby obrotu zewnętrznego płodu do położenia podłużnego główkowego. W metaanalizie ośmiu badań obejmująca 1308 kobiet wykazano, że przeprowadzenie obrotu zewnętrznego na główkę w ciążach donoszonych zmniejsza ryzyko występowania położenia miednicowego płodu podczas porodu i zwiększa szansę porodu drogami natury, zmniejszając częstość porodów drogą cięcia cesarskiego. Wykonanie obrotu zewnętrznego nie wpływało istotnie na stan urodzeniowy noworodka – wskazuje dr n. med. Piotr Magnowski specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej oraz genetyki klinicznej.

Podsumowanie – według zaleceń Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników:

— Poród należy ukończyć cięciem cesarskim w przypadku położenia poprzecznego żywego płodu

— Poród należy ukończyć cięciem cesarskim w przypadku położenia miednicowego żywego płodu, z wyłączeniem poniższych sytuacji klinicznych, gdzie poród może być prowadzony drogami natury:

• w ciąży bliźniaczej przy położeniu miednicowym drugiego płodu,

• samoistnego porodu przedwczesnego przed 25. tygodniem ciąży,

• występowania letalnych wad płodu

• rozpoznania położenia miednicowego w trakcie znacznego zaawansowania porodu samoistnego

— W przypadku położenia niegłówkowego płodu w ciąży pojedynczej można zaproponować ciężarnej wykonanie obrotu zewnętrznego po 37. tygodniu ciąży.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń oraz Tarnowo Podgórne. Na wizytę należy umówić się pod numerem 606-340-593.   

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Comments are closed.