Wskazania do indukcji porodu – dr n. med. Piotr Magnowski, Luboń, Tarnowo Podgórne

Wskazania do indukcji porodu – dr n. med. Piotr Magnowski, Luboń, Tarnowo Podgórne

Indukcja porodu to sztuczne pobudzenie mechanizmów prowadzących do porodu przed jego naturalnym, spontanicznym rozpoczęciem. Jest to jedna z najczęściej stosowanych procedur we współczesnym położnictwie – wskazuje dr n. med. Piotr Magnowski specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej, Tarnowo Podgórne, Luboń. 

Wskazania do wykonania procedury indukcji porodu są następujące:

  • ciąża po terminie,
  • przedwczesne pęknięcie błon płodowych przed 37 tyg. ciąży,
  • przedwczesne pęknięcie błon płodowych po 37 tyg. ciąży,
  • podejrzenie dużej masy płodu,
  • podejrzenie hipotrofii płodu,
  • ciąża bliźniacza,
  • ciąża powikłana nadciśnieniem tętniczym,
  • ciąża powikłana cholestazą,
  • zaawansowany wiek rozrodczy ciężarnej. 

Indukcja porodu – warunki i metody przy nieprzygotowanej szyjce macicy

Dojrzałość morfologiczna i funkcjonalna szyjki macicy jest główną determinantą sukcesu indukcji porodu. Stosowane obecnie metody preindukcji porodu przy nieprzygotowanej szyjce macicy dzielimy na farmakologiczne i mechaniczne. Mechanizm działania metod mechanicznych polega na bezpośrednim rozciąganiu szyjki macicy i dolnego odcinka macicy – wskazuje dr n. med. Piotr Magnowski specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej, w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej, Tarnowo Podgórne, Luboń.  

Indukcja porodu – warunki i metody przy dojrzałej szyjce macicy

Wskazaniem do zastosowania oksytocyny jest potrzeba indukcji porodu w przypadku stwierdzenia dojrzałej szyjki macicy. Przeprowadzone badania wykazały, że największe dawki oksytocyny są konieczne u pierwiastek, poniżej 36. tygodnia ciąży, przy rozwarciu szyjki macicy poniżej 2 cm. Najpoważniejszym powikłaniem indukcji porodu za pomocą oksytocyny jest nadmierna stymulacja macicy, która grozi wystąpieniem długotrwałych tonicznych skurczów, a w następstwie niedotlenieniem płodu. Największe ryzyko pęknięcia macicy występuje u kobiet, u których w przeszłości wykonywano zabieg operacyjny na macicy, oraz u wieloródek.  

Inną metodą indukcji porodu przy dojrzałej szyjce macicy jest zastosowanie amniotomii. To zabieg mający na celu mechaniczne przerwanie ciągłości błon płodowych, co prowadzi do stymulacji czynności skurczowej macicy poprzez uwalnianie prostaglandyn oraz oksytocyny, powodując w efekcie przyspieszenie
i skrócenie porodu.

Ostatnią metodą jest mechaniczne oddzielenie błon płodowych od ściany macicy. Interwencja ta z dużą skutecznością pozwala uniknąć indukcji porodu przy użyciu konwencjonalnych metod farmakologicznych lub amniotomii, a zastosowana jako metoda wspomagająca inne techniki indukcji porodu skutkuje zmniejszeniem stosowanych dawek oksytocyny oraz wzrostem odsetka porodów drogą pochwową.

Dr n. med. Piotr Magnowski posiada wieloletnie doświadczenie przy opiece medycznej nad pacjentkami poddanymi procedurze indukcji porodu w szpitalu św. Rodziny w Poznaniu.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej specjalisty w dziedzinie ginekologii onkologicznej oraz położnictwa i ginekologii. Dr n. med. Piotr Magnowski przyjmuje w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń oraz Tarnowo Podgórne. Należy umówić się na wizytę pod numerem 606-340-593.  

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Comments are closed.