USG piersi – ważne badanie chroniące przed nowotworem

USG piersi – ważne badanie chroniące przed nowotworem

USG piersi stanowi jedno z najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych, które skutecznie pozwala wykryć zmiany w ich obrębie, w tym zmiany nowotworowe. Nowotwór piersi jest obecnie najczęściej diagnozowanym nowotworem u kobiet. Stanowi około 23 % wszystkich zachorowań z powodu nowotworów złośliwych u kobiet. Badanie to powinno być wykonywane raz w roku lub przynajmniej raz na 2 lata. Przeznaczone jest zwłaszcza dla młodych kobiet przed 40. rokiem życia z uwagi na odpowiednią gęstość tkanki gruczołowej w tym wieku. 

Oprócz badania profilaktycznego badanie USG piersi powinno zostać natychmiast wykonane w przypadku każdej niepokojącej zmiany wykrytej w obrębie piersi. Do takich niepokojących zmian należą przede wszystkim bóle piersi, zmiany wyczuwalne poprzez samobadanie piersi jak guzy, grudki, wyciek z brodawki sutkowej, rak piersi występujący w rodzinie, powiększenie pachowych węzłów chłonnych, zmiana w wyglądzie piersi – ich kształtu i wielkości, przebarwienia i owrzodzenia na skórze piersi, podejrzenie zapalenia piersi, ropnia lub torbieli mlecznych. Szczególnie istotne jest wykonanie badania USG piersi w przypadku podejrzenia wystąpienia zmian nowotworowych w ich obrębie. Badanie to jest zwłaszcza dedykowane pacjentkom będących nosicielkami genu BRCA1/BRCA2, który odpowiada za zwiększone ryzyko zachorowania na ten rodzaj nowotworu. Należy pamiętać, iż im wcześniej zostaną wykryte zmiany nowotworowe, tym większe szanse na ich pełne wyleczenie dla pacjentki. Badanie USG jest krótkotrwałe i całkowicie bezbolesne. 

Za pomocą badania USG piersi można wykryć takie zmiany jak mikrozwapnienia, które na ogół wskazują na zmianę łagodną. Wykrywalne są także zmiany ogniskowe, wzmożone unaczynienie, zmiana hipoechogeniczna, zmiana hiperechogeniczna, reaktywne węzły chłonne – wskazuje dr n. med. Piotr Magnowski specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej oraz genetyki klinicznej.

W opisie USG piersi, podobnie jak w mammografii powinna zostać zastosowana skala BI-RADS:

  • BI-RADS 0 – oznacza konieczność wdrożenia dalszej diagnostyki z uwagi na brak wystarczających danych do postawienia diagnozy 
  • BI-RADS 1 – wynik prawidłowy, zalecana okresowa kontrola
  • BI-RADS 2 – wynik prawidłowy z widocznymi łagodnymi zmianami takimi jak torbiele, gruczolakowłókniaki
  • BI-RADS 3 – pojawienie się zmiany łagodnej z ryzykiem złośliwości wynoszącym 2 %. Konieczna ponowna diagnostyka po upływie 6 miesięcy. Jeśli pacjentka znajduje się w grupie ryzyka, konieczne może się okazać wykonanie biopsji gruboigłowej z badaniem histopatologicznym. 
  • BI-RADS 4 – obecność zmiany wymagającej przeprowadzenia biopsji gruboigłowej. 

USG piersi Luboń, Tarnowo Podgórne

W naszym gabinecie ginekologicznym w Luboniu oraz w Tarnowie Podgórnym dr n. med. Piotr Magnowski, specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej oraz genetyki klinicznej wykonuje badanie USG piersi za pomocą nowoczesnego sprzętu diagnostycznego. Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. 

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń oraz Tarnowo Podgórne. Na wizytę należy umówić się pod numerem 606-340-593.   

Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Comments are closed.