Wstrząs septyczny w ciąży (sepsa). Co jest jego przyczyną?

Wstrząs septyczny w ciąży (sepsa). Co jest jego przyczyną?

Sepsa (posocznica) stanowi jedną z głównych przyczyn śmiertelności oraz ciężkiego stanu pacjentów w ogóle. Wskaźnik śmiertelności dla populacji wynosi obecnie 28,5 %. Rozpoznanie i leczenie sepsy w ciąży stanowi wciąż wyzwanie kliniczne, gdyż fizjologiczne zmiany w organizmie kobiety w ciąży mogą maskować niektóre z objawów. Według najnowszych badań wykazano, że zakażenia są obecnie trzecią pod względem częstości występowania przyczyną śmierci ciężarnych.

Sepsa to zagrażająca życiu dysfunkcja narządowa, która jest spowodowana zaburzoną regulacją odpowiedzi ustroju na zakażenie. Odpowiedź ta powoduje uszkodzenie tkanek i narządów. Natomiast wstrząs septyczny określany jest jako sepsa, w której zaburzenia ze strony układu krążenia, zaburzenia metaboliczne i na poziomie komórkowym są tak głębokie, że znacząco zwiększają śmiertelność. Aby pojawił się wstrząs septyczny, najpierw rozwinąć musi się sepsa, czyli ogólnoustrojowe zakażenie organizmu. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje sepsę matczyną jako zagrażającą życiu dysfunkcję narządową spowodowaną zakażeniem podczas ciąży, porodu, po poronieniu lub w trakcie okresu poporodowego.

Rozwój sepsy rozpoczyna się od zakażenia i może prowadzić do wstrząsu i niewydolności wielonarządowej, jeśli proces ten nie zostanie przerwany. Najnowsze dane wskazują, że można zapobiec 63 proc. przypadków śmierci u kobiet ciężarnych spowodowanych sepsą. Z tej przyczyny wczesne rozpoznanie, prawidłowa ocena i odpowiednie leczenie sepsy u pacjentek w ciąży są niezbędne, aby zredukować zachorowalność i śmiertelność wśród populacji.

Do najczęstszych przyczyn występowania wstrząsu septycznego jest zakażenie bakteryjne, niekiedy również wirusowe lub grzybicze. W przypadku ciąży sepsa i wstrząs septyczny zdarzają się dość rzadko. Niektóre odmiany poprzez produkowane przez siebie białko zdolne są do wywołania bardzo silnej odpowiedzi układu immunologicznego zakażonego organizmu. Ta nadmierna odpowiedź układu odpornościowego powoduje rozszerzenie się naczyń krwionośnych, co prowadzi do gwałtownego spadku ciśnienia tętniczego we krwi. Do bakterii, które najczęściej wywołują sepsę zalicza się m.in. Neisseriameningitidis, Streptococcuspneumoniae, Haemophilusinfluenzae oraz Escherichia coli. Ciąża jest szczególnym stanem, w którym dochodzi do obniżenia odporności matki, co znacznie zwiększa ryzyko zakażenia drobnoustrojami. Do rozwoju sepsy może również dojść w okresie połogu – najczęstszą przyczyną jest wówczas pozostawienie w macicy fragmentów łożyska. 

Do najczęściej występujących objawów sepsy należą:

  • wzrost temperatury powyżej 38 st. lub spadek poniżej 35 st. C
  • przyspieszona czynność serca powyżej 90 uderzeń na minutę
  • znaczące podwyższenie ilości leukocytów we krwi
  • zaburzenia świadomości
  • kwasica mleczanowa
  • ból w obrębie jamy brzusznej i macicy.

Wstrząs septyczny nie musi zakończyć się zgonem pacjenta. Istotny jest moment diagnozy oraz szybkość rozpoczętego leczenia. Leczenie obejmuje najczęściej podanie szerokospektralnych antybiotyków, intensywnej resuscytacji płynowej oraz wazopresorów.

– wskazuje dr n. med. Piotr Magnowski specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej oraz genetyki klinicznej.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji medycznej w gabinecie lekarskim w miejscowości Luboń oraz Tarnowo Podgórne. Na wizytę należy umówić się pod numerem 606-340-593. Informacje zawarte na blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porady medycznej oraz nie powinny zastępować konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Źródło: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Comments are closed.